Aceitera

Aceitera (Meloe proscarabeus)

Meloe proscarabeus.