gato_montes_javiroces_3476

Gato montés (Felis silvestris)

Encuentro inesperado.