Culebra de collar

Culebra de collar

Natrix natrix. Colubridae.